Termos e condici贸ns de uso

En cumprimento da normativa reguladora vixente sobre servizos da sociedade da informaci贸n, inf贸rmase que o titular desta p谩xina web 茅 o BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, asociaci贸n pol铆tica inscrita no Rexistro de partidos pol铆ticos do Ministerio de Interior, tomo III, folio 392, con NIF G-32014003, enderezo social na Avda. Rodr铆guez de Viguri, 16 baixo, Santiago de Compostela, e enderezo electr贸nico sedenacional@bng.gal.

TERMOS E CONDICI脫NS DE USO
A navegaci贸n, acceso e uso web do sitio http://loxa.bng.gal/ confire a condici贸n de usuari@ pola que se aceptan todas as condici贸ns aqu铆 estabelecidas, sen prexu铆zo da aplicaci贸n da correspondente normativa de cumprimento legal.
Toda persoa usuaria asume a responsabilidade dun uso correcto, sobre todo no referido 谩 veracidade dos datos e da informaci贸n achegadas que son requiridas para determinados servizos.

PROTECCION DE DATOS
De conformidade co Regulamento Eurpeo de Protecci贸n de datos (UE) 2016/679, informamos 谩s persoas usuarias que os datos facilitados voluntariamente por medio dos formularios desta p谩xina web ser谩n introducidos nun ficheiro automatizado espec铆fico relativo 谩s operaci贸ns realizadas na loxa, baixo a responsabilidade do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

Este rexistro ter谩 como 煤nica finalidade facilitar e axilizar o proceso de adquisici贸n de produtos da loxa e os env铆os que se efectuaren, para al茅n de manter unha informaci贸n puntual de calquera incidencia nas compras.

Baixo ningunha circunstancia estes datos ser谩n obxecto de cesi贸n, venda, aluguer ou calquera outra acci贸n que supo帽a po帽elos a disposici贸n de terceiras persoas ou entidades. No caso de exercitar os dereitos de rectificaci贸n, cancelaci贸n ou oposici贸n, calquera persoa usuaria poder谩 dirixirse a:

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Avda. Rodr铆guez de Viguri, 16 baixo, Santiago de Compostela,
sedenacional@bng.gal

TR脕MITES PARA A REALIZACI脫N DUN PEDIDO
Para realizar un pedido 茅 preciso seguir os seguintes pasos:
1. Conectarse a http://loxa.bng.gal/
2. Seleccionar os produtos que se desexe adquirir
3. Rexistrarse como usuari@, a trav茅s dos formularios e as instruci贸ns facilitadas
4. Aceptar as condici贸ns de compra5. Validar o pedido

Realizar a compra e a validaci贸n do pedido por parte da persoa adquirente sup贸n expresamente o co帽ecemento e a aceptaci贸n destas condici贸ns xerais de contrataci贸n como parte do contrato.

Ag谩s proba en contra, os datos rexistrados polo BNG na p谩xina web da loxa (http://loxa.bng.gal/) constit煤en a proba do conxunto de transacci贸ns realizadas coas persoas usuarias desta loxa electr贸nica, que permanecer谩n arquivados e protexidos.

Os datos ser谩n arquivados e calquera persoa usuaria poder谩 acceder ao seu historial de compras desde o seu panel de control, ao cal s贸 se poder谩 acceder con contrasinal.

ENV脥O DOS PEDIDOS
Os pedidos ser谩n expedidos unha vez se reciba a confirmaci贸n da recepci贸n da transferencia bancaria, ag谩s nos casos que se opte polo pagamento contrareembolso, caso en que ser谩n expedidos dentro do seguinte d铆a h谩bil de petici贸n. Cando non houber dispo帽ibilidade inmediata do produto, enviarase unha informaci贸n 谩 persoa peticionaria con indicaci贸n da estimaci贸n do prazo de expedici贸n.

A entrega dos env铆os, unha vez feita a expedici贸n, ser谩 efectuada en funci贸n do tempo de entrega do servizo lox铆stico. No caso de precisar unha data concreta, poderase solicitar a informaci贸n antes de realizar o pedido.

Os prazos de env铆o indicados son sempre orientativos. No caso de existir algunha ruptura de stock ou indispo帽ibilidade puntual dun artigo, informarase a cada persoa peticionaria. Comunicaranse igualmente os novos prazos de entrega. No caso de esta non ser pos铆bel ou non ter interese para quen realiza a petici贸n tras a mudanza de datos, procederase a anular o pedido.

En calquera caso, o atraso na entrega respecto aos prazos sinalados non d谩 dereito a exixir ao BNG indemnizaci贸ns por este motivo.

CONDICI脫NS XERAIS, LEXISLACI脫N E XURISDICI脫N APLIC脕BEIS
As relaci贸ns entre o BNG e as persoas usuarias que adquiran produtos a trav茅s da p谩xina web http://loxa.bng.gal/ rexeranse pola normativa en materia de contrataci贸n vixente na Galiza e os xulgados da cidade de Santiago de Compostela ser谩n competentes para decidir sobre calquera controversia que se puider suscitar.